ankieta

Konkurs na nazwę Stowarzyszenia

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie jest stowarzyszeniem, które zostało reaktywowane po długoletniej przerwie w 1990 r. Jego celem jest łączność między wychowankami szkół niepokalańskich oraz wzajemne wsparcie. Pojawiają się głosy, aby zmienić istniejącą nazwę stowarzyszenia. Za obecną nazwą przemawia:
- długoletnia tradycja (od 1910 r.)
- oryginalność nazwy
- utożsamianie się ze zjednoczeniem wielu pokoleń wychowanek szkół niepokalańskich

Za zmianą nazwy przemawia:
- czytelność nazwy (mało kto dziś wie np., co to jest Jazłowiec)
- zawarcie w nazwie charakteru stowarzyszenia
- dostosowanie nazwy do współczesnego słownictwa
- istnienie co najmniej kilku stowarzyszeń a nawet podmiotów gospodarczych ze skrótem nazwy KZJ

Kochana Koleżanko!
Pomóż nam wybrać właściwą nazwę!