ankieta

Konkurs na nazwę Stowarzyszenia

Którą, z podanych niżej nazw uważam za odpowiednią (wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi):
Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie
Stowarzyszenie Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie
Stowarzyszenie Ruch Niepokalański
Stowarzyszenie Rodziny Niepokalańskiej "Zjednoczenie Jazłowieckie"
Niepokalańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodziny
Niepokalańskie Stowarzyszenie Dla Rodziny
Stowarzyszenie Jazłowieckie "Dla drugiego"
Stowarzyszenie Wspierania Wzajemnego KZJ
Stowarzyszenie Wspierania Wzajemnego "Dla drugiego"
Stowarzyszenie Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie "Dla drugiego"